Sleva

Individuální lekce angličtiny pro děti (6 – 14 let)

449  349 

 • Cena za 45 minut
 • Volné termíny od 1.11.2018

O své děti se již nemusíte bát, šetříme Váš i jejich čas.
Rodiče mohou být pasivně přítomni výuce.

Popis

Cíle kurzu

 • Hlavním cílem kurzu je nadchnout děti pro cizí jazyk a vytvořit v nich pozitivní vztah ke studiu angličtiny. 

Popis kurzu

 • Naše kurzy vedou lektoři, kteří mají s výukou dětí bohaté zkušenosti a dbají na jejich individuální potřeby. Jedná se o česky hovořící lektory s pedagogickým vzděláním.
 • Výuku lektor vždy přizpůsobuje věku dítěte a jeho potřebám.
 • Při osvojování anglického jazyka se děti učí přirozeně komunikovat, protože nejsou vystaveny stresovým situacím v konkurenčním prostředí, ale lektor je pro ně partnerem a koučem, který jim pomáhá.
 • Lektoři používají ve výuce interaktivní prvky – obrázky, písničky, říkadla, jednoduché a hravé kvízy apod.
 • Je-li to možné, tak lektor v hodinách nemluví česky, ale snaží se vždy jednoduchou formou přiblížit dětem situaci v angličtině. Děti se tak učí porozumět informacím v cizím jazyce a jednoduše na ně reagovat, přirozenou formou si osvojují větné a gramatické vazby.
 • Lektoři dětem upevňují stávající slovní zásobu a obohacují ji o nové slovní výrazy, fráze a větné obraty.
 • Nedílnou součástí výuky je také gramatika, aby si děti osvojily a zafixovaly používání mluvnických pravidel.

Komunikace s rodiči

 • Vždy dbáme na komunikaci s rodiči, kteří jsou našimi partnery.
 • Rodiče mohou být pasivně přítomni výuce, do výuky však nezasahují.