Angličtina pro nejmenší (4 – 5 let)

395 

 • Cena za měsíc
 • CENA 1 LEKCE JE POUZE 49,- Kč
 • 2x týdně vždy v PONDĚLÍ od 14:00 hod. a ve STŘEDU od 17:00 hod.

Zábavnou a interaktivní formou seznámíme Vaše děti se základy anglického jazyka.
Rodiče mohou být přítomni výuce.

Popis

Cíle kurzu

 • Smyslem kurzu je naučit děti základy angličtiny a nadchnout je pro cizí jazyk.
 • Vždy dbáme na to, aby děti výuka bavila a měly z ní dobrý pocit.

Obsah kurzu

 • Děti učíme základní slovní zásobuporozumění mluvenému slovu.
 • Naše výukové metody jsou velmi efektivní a zaručí, aby se dětem angličtina „zažrala pod kůži“ a aby si ji oblíbily.
 • Víme, že opakování je matkou moudrosti, proto klademe důraz na neustálé opakování již probraného učiva.
 • Kurzy vedou zkušení lektoři s pedagogickým vzděláním a mnohaletou praxí ve výuce malých dětí.
 • Lektoři používají interaktivní prvky – obrázky, písničky, říkadla, jednoduché a hravé kvízy apod.
 • Při osvojování anglického jazyka se děti učí přirozeně komunikovat a vnímat cizí jazyk.
 • Děti nepřetěžujeme, abychom udrželi jejich pozornost, trvá každá lekce pouze 20 minut.

Komunikace s rodiči

 • Rodiče se mohou pasivně účastnit výuky.

Probíraná témata

 • Zvířata – Animals
 • Lidské tělo – Body
 • Oblečení – Clothes
 • Barvy – Colours
 • Rodina – Family
 • Ovoce – Fruit
 • Čísla do 10– Numbers
 • Sport – Sport
 • Zelenina – Vegetables
 • Základní komunikační fráze a obraty – pozdravení, představení se, rozloučení