Angličtina pro maminky na mateřské

490 

 • Cena za 4 lekce, hrazeno měsíčně
 • Délka lekce: 60 minut
 • Termín: PONDĚLÍ od 9:00 hod.
 • Počet studentů ve skupině: 8 – 12
 • Volné termíny od 1.11.2018
Obnovte nebo rozviňte Vaše znalosti angličtiny v kurzu pro maminky.

Popis

Cíle kurzu

 • Hlavním cílem kurzu je připravit maminky na mateřské dovolené na návrat do zaměstnání tak, aby získaly jistotu a nebály se komunikovat.

Obsah kurzu

 • Maminky připravíme na přijímací pohovor v anglickém jazyce, poradíme jim, jak správně napsat CV v angličtině, upevníme a rozvineme jejich komunikační schopnosti.
 • Naše kurzy vedou lektoři, kteří mají s výukou bohaté zkušenosti. Jedná se o česky hovořící lektory.
 • Výuku lektor vždy přizpůsobuje potřebám studentek.
 • Při osvojování anglického jazyka se maminky učí přirozeně komunikovat.
 • Je-li to možné, tak lektor v hodinách nemluví česky, ale snaží se vždy přiblížit studentům situaci v angličtině.
 • Rozvíjíme všechny jazykové dovednosti, tedy čtení, psaní, porozumění textu a mluvení.
 • Lektoři upevňují stávající slovní zásobu a obohacují ji o nové slovní výrazy, fráze a větné obraty.
 • Nedílnou součástí výuky je také gramatika.