Sleva

Individuální lekce angličtiny pro studenty

499  399 

 • Cena za 60 minut
 • Volné termíny od 1.11.2018

Individuální výuka angličtiny po internetu je nejefektivnějším způsobem studia.
Studujte pomocí nejmodernějších technologií.

Popis

Cíle kurzu

 • Výrazně zlepšit  komunikační dovednosti v anglickém jazyce.
 • Rozvíjet jazykové schopnosti studentů.
 • Připravit studenty na maturitní nebo na přijímací zkoušky.

Popis  a obsah kurzu 

 • Jedná se o velmi intenzivní výuku jazyka.
 • Je-li to možné, tak lektor v hodinách vůbec nemluví česky, ale snaží se studentům opsat situaci v angličtině.
 • Výuku lektor vždy přizpůsobuje schopnostem a individuálním potřebám studentů.
 • Při osvojování anglického jazyka se studenti učí přirozeně komunikovat, lektor je pro ně partnerem a koučem, který je vede a pomáhá jim.
 • Vždy dbáme na to, aby studenty výuka bavila a měli z ní dobrý pocit.
 • U studentů rozvíjíme všechny jazykové dovednosti, tedy čtení, psaní, poslech a mluvení, zvláštní důraz pak klademe na mluvený projev.
 • Nedílnou součástí výuky je gramatika, aby si studenti osvojili a zafixovali používání mluvnických pravidel.