„Anglicky hovořím plynule už od střední školy, ale chci si udržet znalost jazyka na vysoké úrovni. V minulosti jsem žil nějaký čas v zahraničí – Austrálie. Proto jsem uvítal možnost online konverzace s lektorem. Marek vždy zvolí téma, které mě zajímá, diskutujeme o politice, hospodářské situaci i o literatuře, která je Markovým velkým koníčkem. Myslím, že oba bereme naše hodiny jako zábavu.“

Tomáš, 29 let, Account Manager, Kladno

absolvovaný kurz